Avís Legal

Dades d’identificació

EDUVIC SCCL és una empresa inscrita en el Registre de Cooperatives, amb el num. 6633. El seu domicili C/ Castelao, 124 Local, de l’Hospitalet de Llobregat (08902), i NIF.: F60709896.

Correu electrònic EDUVIC: eduvic@eduvic.coop

Correu electrònic d’Escola Itinere: escolaitinere@eduvic.coop

Vigència de la informació

L’accés al portal de Psicoterapia & Trauma Institute i així mateix la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. D’igual forma la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l’actualitat després de l’última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a productes i serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

Propietat intel•lectual o industrial

El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel•lectual. Per tant els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com denominació de productes, aplicatius i eines són propietat d’EDUVIC i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per EDUVIC. Ha d’advertir-se que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel•lectual comporta, en el seu cas, a més de les possibles responsabilitats econòmiques l’exigència de responsabilitats penals.

Responsabilitats

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per EDUVIC, sinó que s’exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei. Es pot confirmar la data de l’actualització de qualsevol informació mitjançant el formulari que apareix fent un “clic” a la pàgina principal de la web.

EDUVIC refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’empresa i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, EDUVIC no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades.

EDUVIC: Tots els drets reservats.

EDUVIC · Política de privacitat i de protecció de dades

S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de la Llei de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, sobre la política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a a EDUVIC SCCL les dades personals sol•licitades a la pàgina web.

A EDUVIC hem adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal•lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, EDUVIC s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades personals que tracta, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

Les dades facilitades per l’interessat a EDUVIC SCCL a través dels diferents formularis en paper o web, hauran de ser dades verídiques, exactes i actualitzades.

Per complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals posem a disposició dels interessats que contacten via web o reben newsletters la següent informació:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Raó: EDUVIC SCCL
 • Nom comercial: PSICOTERAPIA & TRAUMA INSTITUTE 
 • NIF: F60709896
 • Direcció: Carrer de l’Art, 29, bajos 08041 Barcelona
 • Telèfon:  672 727 759
 • Correu electrònic EDUVIC: eduvic@eduvic.coop
 • Correu electrònic d’Escola Itinere: info@psicoterapiatraumainstitute.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A EDUVIC SCCL tractem les seves dades de contacte amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hagi facilitat:

 1. Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, per informar mitjançant newsletters dels nostres serveis i activitats incloent-hi, quan correspon, les activitats associades a l’Escola Itinere.
 2. Donar resposta a la sol·licitud, petició o consulta realitzada pel propi interessat i fer-ne un seguiment posterior.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades per a l’enviament de Newsletters seran conservades indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestin la seva voluntat de suprimir-los (opció inclosa en cadascuna de les newsletters).
 • Les dades associades a una sol·licitud, petició o consulta es conservaran mentre la mateixa no estigui totalment completa. Un cop totalment resolta la sol·licitud, es conservaran les dades per un màxim de dos anys.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • La base de l’enviament de newsletters a persones dels nostres grups d’interès es basa en la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent en poder oferir a aquests grups d’interès informació sobre l’activitat de l’organització. A més, per a noves persones de contacte, des de maig de 2018 es basa en el consentiment exprés que es sol·licita, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució de cap contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.
 • La base per a la resposta a sol·licituds és l’interès legítim empresarial d’oferir suport a les persones dels seus grups d’interès.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers.

Transferències de dades a tercers països?

Les dades per a l’enviament de Newsletters es gestionen mitjançant MailChimp, MailChimp es va autocertificar pel EU-U.S. Privacy Shield i el Swiss-U.S. Privacy Shield Regimen i transfereix legalment dades personals de UE / EEE als EE. UU. de conformitat amb el certificat d’escut de privacitat.

No es realitzen altres transferències de dades a tercers països per a les sol·licituds.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a EDUVIC SCCL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:

– Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a: eduvic@eduvic.coop.

– En l’adreça de correu electrònic indicada li oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.

 • Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.
 • En el cas que consideri vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

 • Les dades personals que tractem a EDUVIC SCCL procedeixen dels propis interessats o el seu representant legal, via web o mitjançant formulari web o formulari en suport paper.
 • Li recordem que no s’han de facilitar dades de tercers llevat que es tingui autorització d’aquests i sels hagi informat prèviament.
 • No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o quina és l’orientació sexual d’una persona física).

EDUVIC Tots els drets reservats.

 

Reserva tu consulta 

Nos ponemos en contacto contigo lo antes posible.