SERVEIS QUE OFERIM

Psicoteràpia

àrea emocional i relacional

Per poder tenir una vida plena és important saber gestionar les nostres habilitats emocionals i relacionals, tenir consciència de nosaltres mateixos, ser capaços de controlar les emocions estressants, tenir empatia i relacions efectives i afectives.

De la mateixa manera que podem entrenar la nostra esfera cognitiva, podem treballar amb les nostres emocions. Aprendre a donar un lloc a les emocions que sentim, comprendre-les, acceptar-les i integrar-les en el nostre dia a dia és un objectiu fonamental per viure en plenitud. Es tracta d’integrar l’emoció i el pensament perquè puguin coexistir en equilibri en el nostre interior.
Algunes vegades, el no poder gestionar emocions provocades per situacions traumàtiques (passades o presents) de la nostra vida o el nostre entorn, ens porta a sentir un dolor molt profund que limita i/o bloqueja la nostra capacitat de pensar, actuar i/o relacionar-nos.

“Todo aprendizaje tiene
una base emocional”

PLATÓN

Teràpia individual

La teràpia individual està dirigida a totes les persones que senten malestar psíquic i / o emocional o tenen dificultats en la seva vida (familiar, de parella, laboral, món intern, social). A més d'ajudar a trobar el benestar emocional i personal.

Teràpia de parella

La teràpia de parella és un espai on resoldre els conflictes que s'han anat generant i trobar noves possibilitats en la relació, tenint present les necessitats i característiques de cadascuna de les persones de formar la parella.


Teràpia de família

Com a parelles, com a pares o com a fills hem viscut diferents moments de canvi que poden comportar crisi o contrarietats. És en aquestes crisis on podem sentir la necessitat d'un acompanyament terapèutic per trobar una resposta adequada als reptes.

Teràpia perinatal

La teràpia perinatal aprofundeix en tots els aspectes que envolten el naixement i que poden tenir un impacte en la salut emocional i relacional de la mare, la criatura i la família. Pren com a punt de partida el propi desig o no de maternitat, passant per tots els aspectes psicoemocionals implicats en els processos de concepció, embaràs, part i puerperi. Incloent l'acompanyament del dol en casos de mort gestacional i perinatal.

Teràpia infantil

La teràpia infantil està destinada a la intervenció de nens i nenes de 0-12 anys. Es promou la regulació emocional a través de les relacions amb el seu entorn, acompanyant a les famílies en el procés de criança, proporcionant eines i orientació.

Criança positiva

La criança positiva proporciona pautes saludables d'actuació segons el moment evolutiu dels nens i nenes. És un estil educatiu que uneix amor, respecte i límits tenint en compte les necessitats de les figures parentals i els infants. Es caracteritza per ensenyar a fer el que és correcte utilitzant la positivitat i paciència, en lloc d'implantar la por o càstigs desmesurats.

Teràpia juvenil

La teràpia juvenil està destinada a avaluar, tractar o assessorar adolescents entre 12-18 anys. Es proporcionen eines, estratègies i recursos per a fer front a les característiques d'aquesta etapa basada en la creació, comprensió i acceptació de la pròpia identitat.

Teràpia afirmativa

La teràpia afirmativa aborda la identitat des d'una perspectiva positiva i sense prejudicis de la diversitat sexual i de gènere. Fa un acompanyament psicològic per al benestar emocional, sexual i relacional de les diverses orientacions i identitats envers el context social actual.

Pèrdues, dol i trauma

La teràpia de dol ajuda les persones a afrontar i superar les experiències de pèrdues i trauma. S'ofereix suport emocional i acompanyament terapèutic per a ajudar les persones a processar les seves emocions, comprendre les seves reaccions i trobar maneres saludables de fer front a aquestes experiències difícils.

Reserva tu consulta 

Nos ponemos en contacto contigo lo antes posible.