SERVEIS QUE OFERIM

Psicoteràpia

àrea emocional i relacional

Per poder tenir una vida plena és important saber gestionar les nostres habilitats emocionals i relacionals, tenir consciència de nosaltres mateixos, ser capaços de controlar les emocions estressants, tenir empatia i relacions efectives i afectives.

De la mateixa manera que podem entrenar la nostra esfera cognitiva, podem treballar amb les nostres emocions. Aprendre a donar un lloc a les emocions que sentim, comprendre-les, acceptar-les i integrar-les en el nostre dia a dia és un objectiu fonamental per viure en plenitud. Es tracta d’integrar l’emoció i el pensament perquè puguin coexistir en equilibri en el nostre interior.
Algunes vegades, el no poder gestionar emocions provocades per situacions traumàtiques (passades o presents) de la nostra vida o el nostre entorn, ens porta a sentir un dolor molt profund que limita i/o bloqueja la nostra capacitat de pensar, actuar i/o relacionar-nos.

“Todo aprendizaje tiene
una base emocional”

PLATÓN

Teràpia individual

La teràpia individual està dirigida a totes les persones que senten malestar psíquic i / o emocional o tenen dificultats en la seva vida (familiar, de parella, laboral, món intern, social). A més d'ajudar a trobar el benestar emocional i personal.

Teràpia de parella

La teràpia de parella és un espai on resoldre els conflictes que s'han anat generant i trobar noves possibilitats en la relació, tenint present les necessitats i característiques de cadascuna de les persones de formar la parella.


Teràpia de família

Com a parelles, com a pares o com a fills hem viscut diferents moments de canvi que poden comportar crisi o contrarietats. És en aquestes crisis on podem sentir la necessitat d'un acompanyament terapèutic per trobar una resposta adequada als reptes.

Teràpia de dol perinatal

És aquell que experimenten els pares, mares i familiars després de la mort d’un bebè durant la gestació, el part o dies o mesos després d’aquest. És un procés profundament dolorós i complex que implica la pèrdua de les expectatives que es tenien sobre la criatura. A més, és un dels dols més desautoritzats, ja que es reconeix socialment aquesta pèrdua davant les persones que no van arribar a conèixer el nadó.

Teràpia infantil

La teràpia infantil està destinada a la intervenció de nens i nenes de 0-12 anys. Es promou la regulació emocional a través de les relacions amb el seu entorn, acompanyant a les famílies en el procés de criança, proporcionant eines i orientació.

Criança positiva

La criança positiva proporciona pautes saludables d'actuació segons el moment evolutiu dels nens i nenes. És un estil educatiu que uneix amor, respecte i límits tenint en compte les necessitats de les figures parentals i els infants. Es caracteritza per ensenyar a fer el que és correcte utilitzant la positivitat i paciència, en lloc d'implantar la por o càstigs desmesurats.

Teràpia juvenil

La teràpia juvenil està destinada a avaluar, tractar o assessorar adolescents entre 12-18 anys. Es proporcionen eines, estratègies i recursos per a fer front a les característiques d'aquesta etapa basada en la creació, comprensió i acceptació de la pròpia identitat.

Teràpia afirmativa

La teràpia afirmativa aborda la identitat des d'una perspectiva positiva i sense prejudicis de la diversitat sexual i de gènere. Fa un acompanyament psicològic per al benestar emocional, sexual i relacional de les diverses orientacions i identitats envers el context social actual.

Pèrdues, dol i trauma

La teràpia de dol ajuda les persones a afrontar i superar les experiències de pèrdues i trauma. S'ofereix suport emocional i acompanyament terapèutic per a ajudar les persones a processar les seves emocions, comprendre les seves reaccions i trobar maneres saludables de fer front a aquestes experiències difícils.

Musicoteràpia

Procés constructiu en el qual la persona terapeuta ajuda a millorar, mantenir o restaurar un estat de benestar, fent servir com a força dinàmica de canvi experiències musicals i les relacions que s’estableixen a partir d’aquestes.

EMDR

Abordatge terapèutic a través de la qual es realitza una dessensibilització i reprocessament de situacions traumàtiques a través de l’estimulació bilateral principalment moviments oculars encara que també es pot incorporar “tapping” (tàctil).

Reserva tu consulta 

Nos ponemos en contacto contigo lo antes posible.