Biofeedback

Podem entrenar el nostre cervell per millorar el nostre rendiment mental, la nostra concentració, la nostra memòria i agilitzar el nostre pensament.

PSICOTERAPIA & TRAUMA INSTITUTE

Què és el Biofeedback?

El Biofeedback és una tècnica no invasiva i indolora que busca aconseguir el control de les reaccions corporals a través de l’entrenament. Permet conèixer detalls del funcionament bàsic del nostre cos (respiració, tensió muscular…), per optimitzar-se de manera conscient i així afavorir un funcionament més adaptatiu, una millor salut i una millor qualitat de vida.

Està dissenyada perquè les persones puguin desenvolupar la seva capacitat d’autoregulació per gestionar els seus reptes i situacions vitals. Es basa en el principi de connectar de manera profunda amb el nostre cos i les nostres emocions per poder desenvolupar un estat de benestar que potenciï les nostres competències i capacitats.

El Biofeedback es basa en un dispositiu que permet quantificar les reaccions fisiològiques per analitzar i comprendre com funciona el nostre cos naturalment davant l’estrès. Això permet dissenyar un procés d’entrenament que persegueix el poder aprendre a regular-nos millor i de manera més òptima davant les situacions de tensió.

Com la mateixa paraula indica, es tracta d’un sistema de “feedback” (retroalimentació). Què vol dir això? La informació de l’activitat corporal s’obté mitjançant la col·locació d’uns sensors en diferents parts de el cos, segons la variable que vulguem explorar i entrenar. Els sensors transmeten la informació a un programa que l’enregistra i ens la retorna en forma d’estímul visual o auditiu a través de pantalles interactives (videojocs, pel·lícules, música…). Les variables fisiològiques (respostes corporals) treballades amb aquest mètode són:

 • Respiració

 • Variabilitat de la freqüència cardíaca

 • Conductància de la pell o resposta galvànica (taxa de sudoració)

 • Temperatura

 • Tensió i comportament muscular (electromiografia)

Com tot aprenentatge, es tracta d’un procés que inicialment requerirà de gran concentració i participació conscient per part de la persona, però mitjançant la pràctica constant i continuada s’acabarà incorporant automàticament, sent la persona capaç de regular-se a si mateixa.

El primer que vam realitzar és una petita prova de curta durada (10 minuts aproximadament) anomenada Perfil d’Estrès. És una prova diagnòstica de les mesures fisiològiques (freqüència cardíaca, taxa respiratòria, temperatura perifèrica, resposta psicogalvànica i tensió muscular) que permet avaluar quantitativa i objectivament les reaccions naturals de la persona davant d’una sèrie d’estímuls estressants.

A partir de les dades obtingudes, es procedeix a dissenyar el protocol d’entrenament personalitzat per a cada cas.

Durant una sessió d’entrenament estàndard es treballa sobre aquelles variables establertes com a prioritàries per a la persona. Per exemple, si volem reduir la nostra freqüència respiratòria, es col·loquen els sensors específics per treballar aquesta variable. Es procedeix a registrar la freqüència inicial i, a continuació, la persona segueix les instruccions de l’tècnic per anar modificant i optimitzant la seva respiració. Prèviament, el professional haurà definit un valor llindar (objectiu) a assolir. La persona serà capaç de veure els seus resultats en una pantalla en temps real.

Quan s’assoleixen els valors fixats pel llindar, s’activa un reforç (estímul positiu) en forma d’àudio o imatge, que indica que s’està anant pel bon camí. El tècnic podrà anar variant l’objectiu dins de la mateixa sessió segons vagi observant els resultats.

Diferents tipus d’ entrenament

En concordança amb les variables fisiològiques mesurades, hi ha diferents tipus d’entrenaments a Biofeedback:

 • De respiració (RESP): es treballa sobre la taxa respiratòria, l’amplitud, la profunditat o la relació que té amb el sistema cardíac (coherència cardíaca).
 • De el sistema cardiovascular (HRV): es treballa sobre la variabilitat i la freqüència cardíaca.
 • De temperatura perifèrica (TEMP): es treballa sobre el flux sanguini.
 • D’activitat electrodèrmica (SG): es treballa sobre la conductància de la pell, segons l’activitat de les glàndules sudorípares
 • D’activitat muscular (EMG): es treballa sobre la tensió muscular, registrada mitjançant electromiografia.

Beneficis de l’entrenament amb Biofeedback

 • Maneig eficient i reducció de l’estrès, l’ansietat i la depressió
 • Millores en la memòria, l’atenció i la concentració
 • Optimització de l’exercici laboral o acadèmic
 • Major autocontrol
 • Augment de l’autoestima
 • Augment del rendiment físic i mental
 • Reducció i maneig del dolor
 • Reducció i millor maneig en el consum de medicaments
 • Disminució de la fatiga
 • Ralentiment de l’envelliment cerebral i optimització del seu funcionament

Tens dubtes?

Consulta'ns i t'assessorarem

672 72 77 59

Reserva tu consulta 

Nos ponemos en contacto contigo lo antes posible.