SERVEIX QUE OFERIM

Desenvolupament del cervell

àrea cognitiva

L’entrenament de cervell és necessari per potenciar el desenvolupament de les habilitats cognitives com l’atenció, la concentració, la memòria de treball, la memòria a llarg termini, el processament visual, el processament auditiu, la velocitat de processament, la lògica i el raonament.

Per sentir-nos bé físicament entrenem els nostres músculs i així millorem el seu funcionament. De la mateixa manera podem entrenar el nostre cervell per millorar el nostre rendiment mental, la nostra concentració, la nostra memòria i agilitzar el nostre pensament.

Per potenciar els processos cognitius són claus la curiositat i l’emoció. Les nostres activitats ofereixen la possibilitat d’experimentar, emocionar-se, sentir i expressar. Aquestes vivències contribuiran a la construcció de bases sòlides de l’aprenentatge i el desenvolupament cognitiu de les persones participants.

“Cada persona pot convertir-se en escultora del seu propi cervell”

RAMÓN I CAJAL

shutterstock_1523369576

Neurofeedback

El Neurofeedback permet conèixer el funcionament cerebral d'una persona per a poder aconseguir, mitjançant entrenament, que sigui capaç de regular-se a si mateix/a.

Biofeedback

Amb el Biofeedback podem entrenar el nostre cervell per millorar el nostre rendiment mental, la nostra concentració, la nostra memòria i agilitzar el nostre pensament.

Psicopedagogia

La psicopedagogia estudia els fenòmens psicològics que són capaços de millorar els mètodes didàctics i pedagògics, així com la seva aplicació. Concretament, el servei s’encarregarà d’estudiar els problemes d’aprenentatge i l’orientació vocacional.

Neuropsicologia

La Neuropsicologia atén a totes aquelles dificultats on l'esfera cognitiva es veu afectada, ja sigui en patologies pròpies del neurodesenvolupament (TDAH, TEA, trastorns d'aprenentatge, TANV, DAMP, discapacitat intel·lectual…), dany cerebral adquirit (ictus, TCE, tumors cerebrals…) o malalties neurodegeneratives (demències, deterioració cognitiva lleu, malaltia de Parkinson, de Hugntington…). Sempre des de l'atenció personalitzada i des d'un enfocament transdisciplinari.

Diagnòstic i intervenció en autisme

Té com a objectiu identificar i abordar les necessitats específiques de les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA). A través d’avaluacions especialitzades i teràpies adaptades, aquest servei dona suport a les persones amb autisme millorant la seva qualitat de vida.

Diagnòstic i acompanyament d'altes capacitats

Una persona amb altes capacitats intel·lectuals (AC) no és només una persona molt intel·ligent o que té quocient intel·lectual elevat, sinó que segons la tipologia, ens referirem i actuarem d’una manera o altra. És per això que es realitza una avaluació o detecció si s’escau, per a una intervenció posterior que estigui estretament lligada, ja sigui en l’àmbit acadèmic, com emocional.

Logopedia

Les vivències en les teràpies contribuiran a la construcció de bases sòlides de l'aprenentatge i el desenvolupament cognitiu dels participants.

Psicomotricitat

Necessari per poder potenciar el desenvolupament de les habilitats cognitives i donar solidesa als nostres pensaments

Beneficis d’ entrenar el cervell
 • Millora el potencial mental
 •  Millora l’autoestima
 • Millora la seguretat personal
 • Millora la memòria
 • Milloren les habilitats per a resoldre problemes 
 • Millora la concentració
 • Desenvolupa les habilitats que són necessàries per a tenir un òptim procés d’aprenentatge en els estudiants 
 • Desperta la intel·ligència en edats prematures 
 • Es creen noves xarxes neuronals 
 • Millora el rendiment acadèmic 
 • Millora el rendiment laboral 
 • Disminueix les dificultats per a realitzar les activitats diàries 
 • Preveu el deteriorament cognitiu en les persones grans 
 • Ajuda a tenir recursos i eines per a aprendre i pensar amb més claretat 
 • Fa la vida més fàcil

Reserva tu consulta 

Nos ponemos en contacto contigo lo antes posible.