El nostre model

El nostre model d’intervenció terapèutica uneix els principis i tècniques de el model sistèmic d’intervenció familiar socioeducativa, la teràpia integrativa i el reprocessament del trauma.

Creem sintonia

El nostre model d’intervenció busca crear un espai de sintonia entre la persona del terapeuta i la persona que ve a la consulta i una relació de suport incondicional que l’ajudi a anar descobrint i integrant els seus traumes i guarir les ferides emocionals que s’hagin pogut generar, utilitzant els seus recursos actuals o aprenent els recursos nous que necessiti.

Al Psicoterapia&trauma institute unim dos enfocaments terapèutics permetent abordar qualsevol dificultat individual, de parella o família amb una mirada àmplia de la persona en el seu sistema familiar i amb les tècniques més noves que aporta la neurociència a la psicoteràpia.

Què és la teràpia
familiar socioeducativa

La teràpia familiar socioeducativa té com a objectiu ajudar a les famílies a resoldre les situacions de malestar que poden sorgir derivades de diverses dificultats, canvis o etapes. Busca una transformació en les persones per tal que aquestes s’apoderin, tot oferint els recursos que millorin les seves relacions familiars. El canvi que les famílies aconsegueixen en un procés de teràpia familiar també pot impactar positivament a nivell emocional, laboral, social a la resta de membres de la família.

En el procés terapèutic recorrem la història de la família i la història personal de cadascun dels seus membres. Les decisions personals i familiars estan sostingudes per una sèrie d’idees, creences i valors, alhora que també per situacions particulars viscudes pels seus membres. Amb aquest recorregut busquem comprendre la situació actual de la família i ajudar-los a posar solucions per trobar un nou equilibri i benestar. En aquest camí, ajudem la família a extreure fets i dades positius i negatius, enfortint els primers i transformant els segons.

Mitjançant el procés de teràpia familiar facilitem la reconstrucció d’un nou projecte de vida per a la família, aportant informació i coneixement per potenciar el desenvolupament de noves aptituds, recursos i habilitats socials.

Què és la teràpia integrativa
i el reprocessament del trauma

La teràpia integrativa i el reprocessament del trauma són eines d’abordatge terapèutic que ajuden a sanar els traumes patits al llarg de la vida.

Un trauma és el resultat de l’exposició d’una persona davant d’un esdeveniment estressant que supera els seus mecanismes d’afrontació. Quan això succeeix, la persona no pot processar ni integrar aquest esdeveniment a nivell emocional i el trauma es queda encapsulat fora de la seva consciència.

Un trauma no es mesura per la magnitud de la situació viscuda, sinó per la capacitat de la persona per assimilar-la. Habitualment, quan som infants, no tenim els recursos per afrontar situacions difícils com a pèrdues, malalties pròpies o de la família, bulling, etc. i aquesta manca de recursos personals, si s’uneix a una manca de suport i protecció suficient, pot donar lloc a la cristalització de traumes. Els traumes poden definir com la persona percep les situacions de la seva vida actual i poden mantenir dificultats en àmbit emocional, relacional i cognitiu.

Reserva tu consulta 

Nos ponemos en contacto contigo lo antes posible.