Teràpia familiar amb adolescents – Enfortint la connexió i el benestar en una etapa de canvis

Article d’Higinio Trujillo, educador i psicoterapeuta.

L’adolescència és una etapa que abasta des dels 11 fins als 19 anys, una etapa de transició que implica canvis físics, emocionals i relacionals i que suposa un veritable repte tant per l’adolescent com per a la seva família. Durant aquest període, l’adolescent transita un procés intrapersonal i interpersonal en el qual explora i qüestiona la seva identitat, desenvolupa un sentit d’intimitat més profund, es diferencia dels grups que l’han acompanyat durant la seva infantesa i enfronta noves tensions i responsabilitats. En aquest context, la teràpia familiar és una eina molt útil per a afavorir els processos d’autonomia, enfortir els vincles familiars, millorar la comprensió mútua i promoure el benestar general tant de l’adolescent com de la seva família.

Durant l’adolescència coexisteixen aspectes infantils i adults en desenvolupament, és a dir, hi ha una tensió constant entre les forces que impulsen cap a la vida adulta i les forces que remeten a la infantesa. Si aquesta tensió no aconsegueix atendre’s i resoldre’s, pot generar bloquejos en el desenvolupament de l’adolescent i disfuncions en les seves relacions més pròximes, especialment en les relacions amb la seva família. En aquest context, la relació entre pares/mares i fills/es és, sens dubte, un dels desafiaments més complexos d’aquesta etapa. Les persones adultes s’enfronten al repte d’aconseguir un equilibri entre l’autonomia que els seus fills/es necessiten, els límits, i la confiança mútua que permeti una comunicació fluida i afectiva entre ells/es. Els i les adolescents, per part seva, requereixen de persones adultes que siguin capaces de mantenir una confrontació saludable, que els i les acompanyin en els seus processos d’autonomia, adults/es estables que sàpiguen reconèixer que no ho saben tot, que siguin capaços de dialogar i acceptar la discrepància i, cosa que és més important, adults/es que mostrin un interès genuí per les seves vides. Treballant junts en un entorn terapèutic, pares, mares i fills/es adolescents poden enfrontar els desafiaments que implica aquesta etapa vital amb una major confiança i resiliència, establint les bases per a una relació familiar sòlida i funcional.

Quines són les preocupacions dels pares i mares?

Un dels temes que molt habitualment ens trobem en l’espai de teràpia té a veure amb la preocupació dels pares i mares davant les conductes de risc que mostren els seus fills/es adolescents. Algunes d’aquestes conductes estan relacionades amb la transgressió de les normes familiars o els límits legals, el consum de substàncies, l’addicció al telèfon mòbil, la videoconsola o les xarxes socials, les dificultats per a manejar la frustració, els comportaments antisocials, o les conductes de risc associades a psicopatologies. En relació amb aquest tema, és significatiu destacar que la presència de símptomes depressius en els/les adolescents té un paper crucial, ja que està estretament vinculada a molts casos de violència autoinfligida o de suïcidi.

Quines són les preocupacions dels i les adolescents?

També, altres temes que preocupen els i les adolescents i que acostumen a sortir durant les sessions de teràpia tenen a veure amb l’autoestima i la imatge corporal, la relació amb els seus iguals, les relacions de parella, la identitat i l’orientació sexual, la pressió familiar, els símptomes ansiosos, l’impacte emocional i relacional de la situació de pandèmia, les expectatives sobre el futur, etc.

Què et podem oferir?

Des de Psicoteràpia & Trauma Institute oferim als i les adolescents i a les seves famílies un espai per a expressar les seves preocupacions, per a aprendre noves habilitats i estils de comunicació més funcionals i per a construir una base sòlida de suport emocional. Els/les terapeutes familiars del nostre equip, amb la seva formació especialitzada, poden orientar a les famílies a través dels desafiaments propis d’aquesta etapa de la vida, ajudant-les a trobar solucions constructives i fomentant un ambient familiar saludable i enriquidor.

Vols iniciar un procés de teràpia familiar?

Consulta’ns i t’assessorem.

603 23 21 46

Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Linkedin
Compartir en Pinterest

Reserva tu consulta 

Nos ponemos en contacto contigo lo antes posible.