Inaugurem un centre de psicoteràpia integral a Lleida!

Ens plau anunciar-vos que inaugurem un nou centre de psicoteràpia integral per fer arribar la nostra acció terapèutica a les persones de Ponent. Les persones professionals que tindrem a la capital de comarca conformen un equip transdisciplinari per tal de proporcionar una resposta holística i personalitzada a cada persona en qualsevol moment vital. La varietat de serveis que oferim permeten derivacions internes o externes adequades a cada circumstància.

Ajudem a persones de qualsevol edat a superar les teves dificultats amb el suport d’una xarxa de professionals que col·laboren estretament.

Explora els nostres serveis

La psicoteràpia familiar és un recurs destinat a ajudar les famílies a navegar els desafiaments i les oportunitats que es presenten en la seva dinàmica. Aquesta forma de teràpia permet als i les membres de la família entrenar-se com a equip per millorar la seva comunicació, resoldre conflictes, abordar qüestions relacionades amb els fills i filles, afrontar situacions de pèrdua, separació o relacions interculturals. La teràpia de família brinda un espai d’acompanyament i orientació per ajudar les famílies a créixer i desenvolupar-se tant individualment com en el marc de la seva relació familiar.

La psicoteràpia de parella és un servei dissenyat per abordar els reptes i canvis que les relacions de parella experimenten al llarg del temps. A través d’aquesta teràpia, les parelles poden resoldre conflictes acumulats, millorar la comunicació, trobar un equilibri entre les seves necessitats individuals i les de la parella, enfortir la seva intimitat, establir acords per a una convivència harmoniosa i rebre suport en moments difícils com malalties, pèrdues o transicions vitals. També pot ser una eina eficaç per gestionar un procés de separació de manera respectuosa i conscient. En resum, la teràpia de parella ofereix un espai per revitalitzar i enfortir les relacions de parella, atenent les particularitats i necessitats úniques de cada membre de la parella.

La psicoteràpia individual es dirigeix a totes les persones que experimenten malestar psíquic i/o emocional o bé que tenen dificultats en qualsevol àmbit de la seva vida (familiar, de parella, social, laboral, món intern). A més d’ajudar a trobar el benestar emocional i personal, aquest espai individual ajuda que la persona es conegui més i es pugui relacionar amb si mateixa d’una manera més saludable.

Per aconseguir-ho creem un clima de seguretat i confiança entre la persona terapeuta i la persona que atesa i s’ofereix un suport incondicional. L’espai psicoterapèutic esdevé un lloc on afrontar les dificultats personals, guarir ferides emocionals, potenciar recursos i, en última instància, connectar amb la pròpia font de sanació.

Aquest servei aprofundeix en tots els aspectes que envolten el naixement i que poden tenir un impacte en la salut emocional i relacional de la mare, la criatura i la família. Pren com a punt de partida el propi desig o no de maternitat, passant per tots els aspectes psicoemocionals implicats en els processos de concepció, embaràs, part i puerperi, o en les dificultats que puguin sorgir en qualsevol d’aquests, incloent-hi l’acompanyament del dol en casos de mort gestacional i perinatal.  Reconeix la importància que té el període primal en la salut i el desenvolupament del nadó, i el procés de transformació i renaixement que viu la mare.

Ofereix suport psicoterapèutic en:

 • Diagnòstics d’infertilitat i processos de reproducció assistida

 • Mort gestacional i perinatal

 • Prevenció o reducció de l’ansietat durant l’embaràs

 • Por al part

 • Experiències de part traumàtic

 • Integració del part i/o cesària

 • Establiment del vincle mare-bebè

 • Dificultats d’adaptació a la maternitat/paternitat

 • Creixement personal des de la maternitat

 • Primera criança (0-3 anys)

 • Presència de qualsevol por, angoixa, tristesa

 • Ajuts a la parella a la coparentalitat i comarentalitat.

Aquest servei proporciona pautes saludables d’actuació segons el moment evolutiu als infants.

La criança positiva és també responsivitat, és a dir, implementar accions de criança de manera proactiva, i no esperar la necessitat del fill/a.

L’objectiu que es persegueix sempre és el mateix: educar nens sans i capaços que es converteixin en adults funcionals.

La criança positiva és un estil educatiu que uneix amor, respecte i límits i consisteix a educar nens feliços, des del respecte i l’amor cap a ells.

És molt important que pares i fills se sentin bé, hi ha d’haver un equilibri en les necessitats de tots dos.

Aquesta es caracteritza per l’empatia, la comprensió i el respecte, i consisteix a ensenyar-los a fer el que és correcte utilitzant positivitat i paciència, en lloc d’implantar la por o càstigs desmesurats.

La Psicopedagogia estudia els fenòmens psicològics que són capaços de millorar els mètodes didàctics i pedagògics, així com la seva aplicació. Concretament, el servei que oferim s’encarregarà d’estudiar els problemes d’aprenentatge i l’orientació vocacional. L’objectiu principal és crear un entorn ideal per l’aprenentatge, així com millorar l’ensenyament i els mètodes pedagògics. La nostra finalitat és millorar, a través d’avaluacions i intervencions, les trajectòries educatives de nens i nenes, adolescents i adults/es.

Està dissenyat per ajudar les persones a afrontar i superar les experiències de pèrdua, dol i trauma. Les persones professionals d’aquest servei ofereixen suport emocional i acompanyament terapèutic per ajudar les persones a processar les seves emocions, comprendre les seves reaccions i trobar maneres saludables de fer front a aquestes experiències difícils. Aquest servei també pot incloure estratègies per ajudar en el procés de recuperació i reconstrucció vital després d’aquestes situacions doloroses i traumàtiques.

El servei de psicologia juvenil està destinat a avaluar, tractar o assessorar adolescents entre 12-18 anys. Es proporcionen eines, estratègies i recursos per fer front a les característiques d’aquesta etapa basada en la creació, comprensió i acceptació de la pròpia identitat. Les sessions es duen a terme a través de tècniques adaptades a les necessitats del o l’adolescent i les seves famílies.

El servei de psicologia infantil està destinat a la intervenció d’infants de 0-12 anys. Es promou la regulació emocional a través de les relacions amb el seu entorn, acompanyant a les famílies en el procés de criança, proporcionant eines i orientació per promoure un ambient segur i afectiu que ajudi a les famílies en el seu procés cap a una millor salut relacional. Les intervencions es realitzen des d’una perspectiva bio-psico-social en la qual es treballen els processos psicològics de la persona menor i com els referents adults poden ajudar-la en les seves dificultats.

S’ofereix aquest servei des d’una perspectiva positiva i sense prejudicis de la diversitat sexual i de gènere. Fa un acompanyament psicològic per al benestar emocional, sexual i relacional de les diverses orientacions i identitats envers el context social actual.

Al servei de neuropsicologia atenem persones des del naixement fins a la vellesa, tenint en compte les característiques pròpies de cada etapa.

En què et podem ajudar? En totes aquelles dificultats on l’esfera cognitiva es veu afectada, ja sigui en patologies pròpies del neuro-desenvolupament (TDAH, TEA, Trastorns d’aprenentatge, com la Dislèxia i la discalcúlia entre d’altres, TANV, DAMP, Discapacitat intel·lectual…), dany cerebral adquirit (ictus, TCE, tumors cerebrals…) o malalties neuro-degeneratives (Demències, Deteriorament cognitiu lleu, malaltia de parkinson, de Hugntington…). Sempre des de l’atenció personalitzada i des d’un enfocament transdisciplinari.

Sempre des d’una visió integral que ens permet abordar els diferents processos que la persona necessiti, des de l’assessorament, l’avaluació diagnòstica a la intervenció, sigui en processos estimuladors o rehabilitadors.

El servei de diagnòstic i intervenció en autisme té com a objectiu identificar i abordar les necessitats específiques de les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA). A través d’avaluacions especialitzades i teràpies adaptades, aquest servei dona suport a les persones amb autisme millorant la seva qualitat de vida. El treball integral d’aquest servei es basa en la comprensió i el respecte per les diferències individuals i les necessitats úniques de cada persona amb TEA.

Una persona amb altes capacitats intel·lectuals no és només una persona molt intel·ligent o que té quocient intel·lectual elevat, sinó que segons la tipologia, ens referirem i actuarem d’una manera o altra. És per això que dintre les AC hi ha el talent, la superdotació i la precocitat en els primers anys de l’infant. En el servei d’Altes Capacitats es realitza una avaluació o detecció si s’escau, per a una intervenció posterior que estigui estretament lligada, ja sigui en l’àmbit acadèmic, com emocional.

Necessites acompanyament en el teu procés terapèutic?

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’assessorem.

672 72 77 59

Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Linkedin
Compartir en Pinterest

Reserva tu consulta 

Nos ponemos en contacto contigo lo antes posible.