EQUIP

Mariana Morales

Psicoterapeuta

TERAPEUTES

Psicoterapeuta sistèmica, familiar i de parella. Psicoterapeuta Cognitiva i Racional Emotiva Conductual. Especialista en població infantojuvenil. Experiència en abordatge emocional en nens i adolescents pel que fa a autoestima, ansietat, depressió, regulació emocional, entre altres. Experiència dins de l’àmbit educatiu en nivells de primària i secundària, realitzant orientació i conselleria a escolars en l’àrea emocional i vocacional; així com en l’orientació de professors i pares de família en temes de maneig conductual i emocional dins de l’aula i a casa. Elaboració i aplicació de tallers d’habilitats socials i *mindfulness en nens i adolescents.

Mariana Morales

Reserva tu consulta 

Nos ponemos en contacto contigo lo antes posible.